Ta kontakt med foreningen.


Foreningens styre har i perioden 2013-2014 følgende sammensetning:

Navn   Ansvar   Telefon E-post
Håvard Linnerud Leder Fagteknisk Jens Gundersen A/S 22 02 69 90 linnerud@jegu.no
Gry Eian Nestleder Fagteknisk Kiwa Norge A/S 906 34 811 gry.eian@kiwa.com
Svein Gundersen Styremedlem Opplæring Gundersen Galvano A/S 69 13 05 93 svein@gundersen-galvano.no
Rune Skaaning Varamedlem Opplæring Dameco A/S 906 19 877 rune@dameco.no

Foreningens sekretariat:

Ivente Morten Schjelle,
Tlf.: 9001 4399   
E-post: morten@ivente.no