Linker til offentlige organisasjoner


www.regelhjelp.no Her finner du kravene til vår bransje direkte. Nettstedet skal hjelpe virksomheter med å finne fram i lover og forskrifter. Nettstedet er en del av arbeidet for et enklere Norge og ble lansert i september 2005.
www.miljoteknologi.no Nytt nettsted for miljøteknologi. KLIF har åpnet nettstedet www.miljoteknologi.no og inviterer nå til dialog om hvordan informasjonsformidling og nettverk kan bidra til økt bruk og utvikling av miljøvennlig teknologi.
   
   

  Miljøsertifisering for SMB bedrifter og virksomheter.


KLIF - Klima og Forurensningsdirektoratet (tidligere SFT) 


Arbeidstilsynet    Forskrifter og bestemmelser og nyttig Link - side


Her kan du laste ned OBS listen Miljøvernmyndighetenes liste over helse og miljøfarlige stoffer  man skal være spesielt oppmerksom på.


Utenlandske linker.

EU linker:

ESIS: European Chemical Substances Information System

ECHA website: ECHA -Reach på dansk alt du trenger for REACH

IPPC    er EU organisasjonen som utarbeider europeiske krav mot miljøsikkerhet.

Oppdaterte BREF documents: Surface treatment of metals   og 

Surface treatment using organic solvents

Directive 2002/95/EC, Bruk av farlige substanser (Cr6) i elektrisk og elektronisk utstyr. Gjelder fra 01.07.2006

End of Life Vehicle Direktivet  (bl.a. Cr6 i biler)

Andre organisasjoner:

CETS

ORGALIME      Europeisk lobby for engineering og metallindustrien

ECOMETAL


EMAS hjemmesider (kun på engelsk)


Miljöledningsmarknaden Svensk informasjon om EMAS